img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi
08Haz

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Sonrasında Omuz MRG ve Omuz Ultrasonografisinin Tanısal Tutarlılıklarının Karşılaştırılması

 

To Compare the Diagnostic Consistency of Shoulder MRI and Shoulder US after Rotator Cuff Repair

 

Amaç:

Ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) rotator kılıfı görüntülemede yaygın olarak kullanılan radyolojik yöntemlerdir. Bu çalışmada amacımız, rotator kılıf hasarı nedeni ile omuz cerrahisi geçiren olgularda US ve MRG’nin tanısal tutarlılıklarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler:

Rotator kılıf onarım cerrahisi geçiren 24 hasta omuz US ve MRG incelemeler ile değerlendirildi. Son 10-20 ay içerisinde omuz cerrahisi geçiren olgulardan oluşan çalışma grubunun 5 tanesi erkek, 19’u kadındı ve olguların yaşları 36-72 arası değişmekte idi. Tüm olgularda sağ kol dominant taraftı. Olguların 16 tanesi sağ koldan, 8 tanesi soldan cerrahi geçirmişlerdi. Tüm olgular fizik muayene, fonksiyonel Constant testi, omuz MRG ve US ile değerlendirildi.

Bulgular:

Manyetik rezonans görüntüleme ile supraspinatus tendonu 24 olgunun 19’unda görüntülenebildi. Bu 19 olgunun 3’ünde parsiyel yırtık, 5’inde tam kat yırtık saptandı. Geriye kalan 11 olguda supraspinatus tendonu normaldi. Ultrasonografi ile 10 olguda parsiyel, 6 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. Sekiz olgu US ile normaldi. Manyetik rezonans görüntüleme ile infraspinatus tendonu 24 olgunun 20’sinde tanımlanabildi. Bu 20 olgunun 17’sinde intakt, 2 tanesinde tam kat yırtık ve bir olguda parsiyel yırtık mevcuttu. Ultrasonografi ile 4 olguda parsiyel, 1 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. On dokuz olgu US ile normaldi. Constant skoru ortalama değeri 90,4 olarak saptandı. Çalışmamızda artmış glenohumeral eklem sıvısı 20, artmış akromiklaviküler eklem sıvısı 6 olguda saptandı.

Sonuç:

Bulgularımız, US ve MRG’nin omuz onarım cerrahisi geçiren olguların görüntülenmesinde yüksek tutarlılık gösterdiğini (kappa: 0,75) ortaya koymaktadır. Takip hastalarında, US supraspinatus, infraspinatus ve biseps tendonlarının görüntülenmesinde ilk seçilecek görüntüleme yöntemi olmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: MRG, US, omuz, rotator kılıf

 

Objective:

Ultrasonography (US) and magnetic resonance imaging (MRI) are widely used radiological methods for the evaluation of the rotator cuff. Our purpose is to compare the accuracy of US and MRI in the diagnosis of rotator cuff injuries that underwent shoulder surgery.

Material and Methods:

A total of 24 patients who had undergone rotator cuff repair surgery were evaluated by MRI and US examinations. The study group included 5 men and 19 women, aged 36-72 years, who had undergone rotator cuff repair in the last 10-20 months. All individuals were right-sided. The right shoulder was operated on in 16 patients, and the left one was operated on in the rest. All patients were evaluated by physical examination, functional Constant test, shoulder MRI, and US.

Results:

The supraspinatus tendon could be demonstrated on MRI in 19 of 24 patients. Of these 19 subjects, 8 had tears. In 11 of 19 patients, the supraspinatus tendon was normal. US showed partial thickness tears in 10 and full thickness tears in 6 of 24 patients. US revealed the rotator cuff as normal in 8 patients. The infraspinatus tendon could be identified by MRI in 20 of 24 patients. Of these 20 patients, 17 had intact and 3 had tears of the infraspinatus tendon. US showed partial thickness tears in 4 and full thickness tears in 1 of 24 patients. US revealed the rotator cuff as normal in 19 patients. The mean Constant score value was 90.4 in the functional test. Increased glenohumeral joint fluid was seen in 20 and acromioclavicular joint fluid was seen in 6 of 24 patients. Conclusion: Our results indicate that MRI and US findings are in strong consistency (kappa means, 0.75) in the evaluation of patients who had surgical repair of rotator cuff injury. US is the preferred imaging method in the evaluation of the supraspinatus, infraspinatus, and biceps tendons on follow-up of these patients.

 

Key Words: MRI, US, shoulder, rotator cuff


Tags
Steroid Enjeksiyonu Anestezi Kolaylıkları Adenovirüs Salgını Sınırlı Girişimsel Cerrahi Instabilite Akkiz Adale Komponenti Artrit Bursit Patoloji Sağlık Krizinin İktisadi Etkileri Kardiyovasküler Sistem Evcil hayvanlar Subacromial Impingement Syndrome Rotator Manşet Tendinopatisi Parçalı kırıklar Kemik Mineral Yoğunluğu Menisküs Yırtıkları Kök Hücre Enjeksiyonu Ortopedi Solunum Komplikasyonları Medial Epikondil Kıvırıcı Tendon Yaralanmaları Transport Replantasyon Öncesi ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir ? Akromegali Subakromiyal Kortikosteroid Enjeksiyonları Rotator Kılıf Hasarı Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Aks Replantasyon Lokal Anestezi Konservatif Uykusuzluk Kapsul Esnemesi Rotator Cuff Mental Health Ortopedi ve Travmatoloji Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Donuk Omuz Tanısı Karpal Tünel Sendromu Utkatasana Uskumru Artroskopik Yöntem Prof. Dr. Mustafa Özkan MERS-CoV Parmaklarda His Kaybı Eklem Cerrahisi Enfeksiyon Denge Problemleri Karpal Tünel Tanısı Nasıl Konur ? Purpose Tendon Uçları Coronavirus Outbreak Antebrachial Postoperatif Ağrı Grafi Coronavirüsler Özelinde Salgınlara Tarihsel Bakış Yenidoğan Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Serbest Radikaller Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Prof. Dr. Mustafa Hulisi Özkan Çözülme Evresi Vejetaryen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Kırık tanısı nasıl konulur? Üst Sol Kemiği Gastrointestinal Semptomlar Doğumsal El Bozuklukları Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Fenilketonüri Hastalığı Tedavisi Artiküler Steroid SARS-CoV-2 İzmir El Mikrocerrahi Tuzak Nöropati Lateral Epikondilit Nedir ? Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) Tenisçi Dirseği Agonist Proteinli Gıdalar Süt ve Süt Ürünleri Influenza A H1N1 Kısmi Artroskopi Shaver Aleti Psychological Baseline DEU Ortopedi ve Travmatoloji Vegan Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Lakto Vejeteryanlar Sonuç DEÜ El Cerrahisi Antioksidanın faydaları nelerdir? Anti-inflamatuar Tedavi El Bileği Kırığı Nasıl Tedavi Edilir? Kırım Bölgesi Daha Az Kavrama Gücü Atravmatik