img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi
08Haz

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Sonrasında Omuz MRG ve Omuz Ultrasonografisinin Tanısal Tutarlılıklarının Karşılaştırılması

 

To Compare the Diagnostic Consistency of Shoulder MRI and Shoulder US after Rotator Cuff Repair

 

Amaç:

Ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) rotator kılıfı görüntülemede yaygın olarak kullanılan radyolojik yöntemlerdir. Bu çalışmada amacımız, rotator kılıf hasarı nedeni ile omuz cerrahisi geçiren olgularda US ve MRG’nin tanısal tutarlılıklarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler:

Rotator kılıf onarım cerrahisi geçiren 24 hasta omuz US ve MRG incelemeler ile değerlendirildi. Son 10-20 ay içerisinde omuz cerrahisi geçiren olgulardan oluşan çalışma grubunun 5 tanesi erkek, 19’u kadındı ve olguların yaşları 36-72 arası değişmekte idi. Tüm olgularda sağ kol dominant taraftı. Olguların 16 tanesi sağ koldan, 8 tanesi soldan cerrahi geçirmişlerdi. Tüm olgular fizik muayene, fonksiyonel Constant testi, omuz MRG ve US ile değerlendirildi.

Bulgular:

Manyetik rezonans görüntüleme ile supraspinatus tendonu 24 olgunun 19’unda görüntülenebildi. Bu 19 olgunun 3’ünde parsiyel yırtık, 5’inde tam kat yırtık saptandı. Geriye kalan 11 olguda supraspinatus tendonu normaldi. Ultrasonografi ile 10 olguda parsiyel, 6 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. Sekiz olgu US ile normaldi. Manyetik rezonans görüntüleme ile infraspinatus tendonu 24 olgunun 20’sinde tanımlanabildi. Bu 20 olgunun 17’sinde intakt, 2 tanesinde tam kat yırtık ve bir olguda parsiyel yırtık mevcuttu. Ultrasonografi ile 4 olguda parsiyel, 1 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. On dokuz olgu US ile normaldi. Constant skoru ortalama değeri 90,4 olarak saptandı. Çalışmamızda artmış glenohumeral eklem sıvısı 20, artmış akromiklaviküler eklem sıvısı 6 olguda saptandı.

Sonuç:

Bulgularımız, US ve MRG’nin omuz onarım cerrahisi geçiren olguların görüntülenmesinde yüksek tutarlılık gösterdiğini (kappa: 0,75) ortaya koymaktadır. Takip hastalarında, US supraspinatus, infraspinatus ve biseps tendonlarının görüntülenmesinde ilk seçilecek görüntüleme yöntemi olmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: MRG, US, omuz, rotator kılıf

 

Objective:

Ultrasonography (US) and magnetic resonance imaging (MRI) are widely used radiological methods for the evaluation of the rotator cuff. Our purpose is to compare the accuracy of US and MRI in the diagnosis of rotator cuff injuries that underwent shoulder surgery.

Material and Methods:

A total of 24 patients who had undergone rotator cuff repair surgery were evaluated by MRI and US examinations. The study group included 5 men and 19 women, aged 36-72 years, who had undergone rotator cuff repair in the last 10-20 months. All individuals were right-sided. The right shoulder was operated on in 16 patients, and the left one was operated on in the rest. All patients were evaluated by physical examination, functional Constant test, shoulder MRI, and US.

Results:

The supraspinatus tendon could be demonstrated on MRI in 19 of 24 patients. Of these 19 subjects, 8 had tears. In 11 of 19 patients, the supraspinatus tendon was normal. US showed partial thickness tears in 10 and full thickness tears in 6 of 24 patients. US revealed the rotator cuff as normal in 8 patients. The infraspinatus tendon could be identified by MRI in 20 of 24 patients. Of these 20 patients, 17 had intact and 3 had tears of the infraspinatus tendon. US showed partial thickness tears in 4 and full thickness tears in 1 of 24 patients. US revealed the rotator cuff as normal in 19 patients. The mean Constant score value was 90.4 in the functional test. Increased glenohumeral joint fluid was seen in 20 and acromioclavicular joint fluid was seen in 6 of 24 patients. Conclusion: Our results indicate that MRI and US findings are in strong consistency (kappa means, 0.75) in the evaluation of patients who had surgical repair of rotator cuff injury. US is the preferred imaging method in the evaluation of the supraspinatus, infraspinatus, and biceps tendons on follow-up of these patients.

 

Key Words: MRI, US, shoulder, rotator cuff


Tags
DSÖ Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi Artroskopik Omuz Cerrahisi Nedir ? Prof. Dr. Mustafa Özkan Alignment Sağlık Krizinin İktisadi Etkileri Diz Protez Purpose Statik Stabilizör Biseps Kirişi Sorunları Hastalık Kubital Üşüme Yardımlı Kırık Redüksiyonu Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedaviler Nelerdir ? Ultrasonography (US) Matsyasana Yaralanma Dikiş Materyallari Debridman Agnozi Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi) Anjiyoplasti Artrit (Kireçlenme) Korona Virus Hangi Hastalıklarda, Hangi Tür Protezler Kullanılır, Bu Protezler Ne Kadar Dayanır ? Artritin Clinical Relevance Artroskop Adeziv Rotator Manşet Yırtığı Online Muayene Parmak Ucu Deformiteleri Kök Hücre Enjeksiyonu Trombositten Zengin Plazma (PRP) Coronavirüsler Özelinde Salgınlara Tarihsel Bakış Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Agonist Koordinasyon Zorluğu HKU1 Açık Kırığın Kapatılması SARS-CoV-1 Periferik Sinir Sistemi Adial Sinir Felci Kasların Güçsüzleşmesi Ortopedi ve Travmatoloji Sebze ve Meyve Tüketimi Saçların Çok Fazla Dökülmesi Süt ve Süt Ürünleri Dünya Diyetisyenler Günü Sağlıklı Bir Omuz Nairovirüs Grubu Kemik Kaybı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Influenza A H1N5 El Bileği Artroskopi Online Randevu El Cerrahi İzmir Kırık Sabitlenmesi Omuz Eklem Oyuğu Deltopektoral Girişim Sinovya Dokusu Doktorla Canlı Görüşme Metobolize Konservatif Lökositten zengin PRP (LR-PRP) Vegan Vejeteryan Farkı Artiküler Steroid Diz Protezleri Kara Veba (Black Death) SLAP Lezyonu UV-C Ampullerin Kullanımı Psikoloji Zoonotik Hastalık Dünya Tütünsüz Günü Adduktor Hipertansiyon TFCC Yırtığı Klavikula Kırıkları HDL Obezite Dizlerde Kireçlenme Online Doktor Küçük Parmak ve Yüzük Parmakta Karıncalanma Arter Anastomozu Termal Enerji Kene Uzaktan Destek Tahıllar Cilt Kaybı Kontraendikasyonlar Anti-inflamatuar Tedavi MERS-CoV Ortopedi ve Travmatoloji Üst Ekstremite El ve Mikro Cerrahi Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Lakto-Ovo Vejeteryanlar Kronik Ağrılar Parmak Yokluğu Subskapularis Kası Enfeksiyon