img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Corona Broşür

Tags
Flavonoidler Anjiyoplasti Travmatoloji Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Dead Arm Sendromu Deltoid Kaslar Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Üst Ekstremite Covid - 19 Avesküler Nekroz PRP ve Kemik İliği Omuz Adezif Kapsüliti Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Üst Ekstremite Replantasyonu 14 gün izolasyon Aks Kardiyovasküler Lakto Vejeteryanlar Neden bisiklet? Vegan Yaşam Fenilketonüri Hastalığı Nedir ? Adolesan Kıvırıcı Tendon Yaralanmaları Tendon Uçları Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) Donuk Omuz Rehabilitasyon nedir? Trombositten Zengin Plazma (PRP) Revaskülarizasyon Sinir İletim Testi Tenisçi Dirseği Ağır Travma Anestezi Kolaylıkları Üst Ekstremite El ve Mikrocerrahi Antagonist Donma Evresi Sıkışma Nörolojik Semptomlar Ultrasonography (US) Karantinanın Ruhsal Etkileri Yoğurt Halsizlik Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi) Coronavirüsler Özelinde Salgınlara Tarihsel Bakış Labrum Yırtığı Fizik Tedavi External Fiksatör Metobolize Nöropati Trapezius Kası Risk Skafoid Kemik Adjuvan Koenzim Q10 nedir? Dirsek Artroskopisi Hangi Durumlarda Uygulanır ? Komik Kemik Rotator Manşet Yırtığı İzmir El Mikrocerrahi Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedavileri Topikal Non-Steroid Antiinflamatuvar Dünya Tütünsüz Günü Doktorla Canlı Görüşme Methods Hemiartroplasti Baseline Mikrocerrahi ile Serbest Flep Doku Nakilleri Hangi Durumlarda Yapılır ? KMY Radyografik Absorbsiyometri (ALARA) Yüksek Ateş El ve El Bileği Bölgesi Rahatsızlıklarında Mikrocerrahinin Önemi Nedir ? Subakromiyal Kortikosteroid Enjeksiyonları Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler HIV/AIDS Osteoporotic Bone 2019-nCoV Epidemic Adezyon Mortalite Oranları Clinical Parameters Brakial Pleksus Oksidasyon nedir? Rekonstrüktif Cerrahi Online Doktor Shoulder Fractures Antioksidan nedir Motor Aktivite Postoperatif Ağrı Bakteriyel Translokasyon Ters Omuz Radyolojik Parçalı kırıklar Patognomonik Hastalık Kosta Kırıkları Sigarayı Bırakmanın İlk Adımı Fizik Tedavi Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) Prof. Dr. Mustafa Özkan 1.5 m. Sosyal Mesafe Lokal Anestezi Fonksiyonel